Naziv tvrtke:
Štasni d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Samoborska 294
10090 Zagreb
Pravna forma:
Telefon:
+385 1 3793200
Fax:
+385 1 3793201
E-mail:
Matični broj:
080101368
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
1242334
IBAN:
BIC
GISA broj: